ao
harako
hira
hirari
hiyo
hoemi
hutu
inoko
iriko
isaki
jun
kaki
kan
kanata
kanera
kaze
kia
kira
kiri
komayu
komiko
koni
kumata
kurin
mae
mako
miki
miri
miwa
muratayu
nakami
namura
nane
okaki
onopi
otami
otu
saki
sango
sasami
satoko
sizuku
suman
sumomo
taimu
tako
tama
tamimi
tarako
touko
tukada
watami
watumi
yako
yamato
yokoko
yoo
yuri
yuta